Przetargi


Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Hyżne - dokumentacja projektowa na system aglomeracji osadu osadu ściekowego i farmę fotowoltaiczną


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie p.n.:

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Hyżne – dokumentacja projektowa na system aglomeracji osadu ściekowego i farmę fotowoltaiczną”

 

Adres URL prowadzonego postępowania:

https://pzp.hyzne.pl/#/offer/ca0c5b1c-62e1-4f5f-84cb-5e68bbc84a18

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 80 000,00 zł