Przetargi


Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie gospodarki wodno - ściekowej


Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie gospodarki wodno - ściekowej - link do postępowania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

na część 1 – 30 000,00 zł brutto,

na część 2 – 20 000,00 zł brutto

na część 3 – 50 000,00 zł brutto,

na część 4 – 250 000,00 zł brutto

na część 5 – 70 000,00 zł brutto,

na część 6 – 60 000,00 zł brutto

na część 7 – 80 000,00 zł brutto,

na część 8 – 60 000,00 zł brutto