Przetargi


Przebudowa drogi gminnej nr 108454 R w km 2+620 - 3+430 wraz z przepustami, oraz drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr ewid. 3103, 1793, 3093 w km 0+000 - 0+187 wraz z budową chodnika i kładką dla pieszych w miejscowości Hyżne