Przetargi


Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. ewid. nr 2502/2, 2509/7 w miejscowości Hyżne. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. ewid. nr 703 w miejscowości Szklary. Przebudowa drogi nr 2509/2 w kierunku Gliwy w sołectwie Nieborów


Termin składania ofert 05.11.2018 godz. 10:50 

Otwarcie ofert 05.11.2018 godz. 11:00