Przetargi


Przebudowa drogi gminnej Nr 108457R "Dylągówka - Mostki - Szklary" dz. nr ewid. 2402/1 w km 0+000- 0+400 w miejscowości Dylągówka


Termin otwarcia ofert: 28.06.2018 r. do godz. 10:50

Otwarcie ofert: 28.06.2018 r. godz. 11:00

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 29.06.2018