Przetargi


Przebudowa drogi "na Węgierkę" dz. ewid. nr 1377/3 w km 0+130 - 0+880 w miejscowości Hyżne


Termin składania ofert: 20.06.2018r., godzina 10:50

Otwarcie ofert:  20.06.2018r., godzina 11:00