Konsultacje społeczne poświęcone tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2017-2023


Wójt Gminy Hyżne zaprasza na konsultacje społeczne poświęcone tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy  Hyżne na lata 2017-2023.

Dobiega końca etap diagnostyczny pracy, który obejmuje analizę problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, technicznych oraz przestrzenno-funkcjonalnych. Analizowane są dane statystyczne, a także wyniki badań ankietowych przeprowadzanych wśród mieszkańców.

W kwietniu planowane jest przeprowadzenie dwóch warsztatów diagnostyczno – projektowych, mających na celu określenie obszaru rewitalizacji, priorytetów programu wraz z projektami. Podczas warsztatów prowadzone będą dalsze prace diagnostyczne (identyfikacja problemów), zostanie przedstawiony projekt obszaru rewitalizacji, sformułowane cele programu rewitalizacji oraz zasady składania propozycji zadań, które mają zostać ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Hyżne. Wpisanie zadania do Lokalnego Programu Rewitalizacji stwarza szansę ubiegania się o środki unijne na jego realizację.

Warsztaty mają charakter otwarty i odbędą się w budynku Urzędu Gminy Hyżne, Hyżne 103, w Sali narad, w dniach:

  • 03 kwiecień (poniedziałek ) o godz. 1600– warsztat diagnostyczno-projektowy;
  • 21 kwiecień (piątek ) o godz. 1700– warsztat projektowy.