Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie informuje o możliwości skorzystania z dodatkowych, bezpłatnych porad psychologa - psychoterapeuty, który pełni dyżur w siedzibie OIK w każdy wtorek w godzinach od 8 do 14 oraz w każdy czwartek w godzinach od 15 do 19.

Oferujemy indywidualne poradnictwo psychologiczne szczególnie dla dzieci i młodzieży, terapię psychologiczną oraz poradnictwo wychowawcze i rodzinne.

Z oferty pomocy mogą skorzystać mieszkańcy powiatu rzeszowskiego, którzy doświadczają problemów i kryzysów emocjonalnych, trudności szkolnych i wychowawczych wynikających z dysfunkcji rodziny, chcą lepiej radzić sobie ze stresem, mają trudności w komunikacji z innymi (konflikty, nieśmiałość) borykają się ze skutkami przemocy i trudnych doświadczeń życiowych.

Ponadto przypominamy, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie świadczy pomoc osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku przemocy w rodzinie, zdarzenia losowego lub trudnych przeżyć osobistych. Ośrodek udziela wsparcia całodobowo i bezpłatnie, w uzasadnionych przypadkach zapewniemy bezpłatne schronienie do 3 miesięcy. Wsparcia w Ośrodku udzielają specjaliści; pracownik spcjalny, specjalista pracy z rodziną, psycholog, prawnik. Poradnictwo udzielane jest po wcześniejszym uzgodnieniu.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno

tel. 518-736-839, tel. interwencyjny 885-696-640

e-mail oik.gorno@poczta.fm, oik@powiat.rzeszow.pl