Moja sprawa w Urzędzie


Aby ułatwić Petentom załatwianie spraw w Urzędzie oddajemy do Państwa dyspozycji opisane procedury załatwiania spraw urzędowych, które leżą w kompetencji Urzędu Gminy Hyżne.

Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych

Deklaracje od osób prawnych 

Stanowisko ds. spraw planowania przestrzennego i budownictwa

Dowody osobiste

Stanowisko ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska i obrony cywilnej

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

  

Stanowisko ds. ewidencji ludności

Urząd Stanu Cywilnego