Kultura


Gminny Ośrodek Kultury

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem Gmina przykłada dużą wagę do kultywowania tradycji i rozwoju kultury. Działalność kulturalną na terenie gminy skupia Gminny Ośrodek Kultury mieszczący się w starym zabytkowym budynku dawnego Urzędu Gminy. Dyrektorem GOK-u od 15 lutego 1995 r. jest Antoni Ossoliński.


Zadania Gminnego Ośrodka Kultury:

 • promowanie i kultywowanie twórczości ludowej,
 • organizowanie imprez, konkursów, spotkań kierowanych do wszystkich mieszkańców gminy,
 • prezentowanie zespołów poza terenem Gminy oraz granicami kraju.Zadania te GOK realizuje w oparciu o prowadzone zespoły, nad którymi sprawuje opiekę oraz przy współpracy ze szkołami, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży i Kołami Gospodyń Wiejskich. Środki finansowe pochodzą z budżetu Gminy oraz od sponsorów. W budynku GOK mieszczą się:
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym gminy Hyżne,
 • Towarzystwo Przyjaciół Hyżnego,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Hyżnem,
 • Redakcja gazety Wiadomości z Gminy Hyżne. Swoją filię ma tutaj Społeczne Ognisko Muzyczne nr 3 w Rzeszowie. Ułatwia to dzieciom uzdolnionym muzycznie rozwijanie swojego talentu. Skupieni są także twórcy rękodzieła ludowego i poeci. W ciągu całego roku odbywają się liczne imprezy np.:
 • Biesiada Chłopska - zabawa dla mieszkańców gminy, podczas której prezentowane są stare zwyczaje - impreza ta na stałe wejdzie do kalendarza imprez GOK-u,
 • eliminacje środowiskowe konkursu pod hasłem "Poeci i pisarze dzieciom", w których wzięło udział około 60 osób
 • przedstawiciele wszystkich szkół podstawowych oraz gimnazjum w Hyżnem. Reprezentanci gminy w konkursie rejonowym w Błażowej zdobyli nagrody i wyróżnienia,
 • Gminny Przegląd Piosenki "O srebrną płytę",
 • koncerty uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego - filia w Hyżnem i Dylągówce pod kierownictwem Dariusza Ochwata,
 • festyny rodzinne, uroczystości z okazji Dnia Matki i Dnia Seniora, Promocja Twórców Ludowych, spotkania z niepełnosprawnymi, przeglądy dorobku kulturalnego gminy. Przy GOK0-u działają: Zespół Pieśni i Tańca "Hyżniacy", Zespół Wokalno-Taneczny "Sagat", Orkiestra Dęta OSP w Dylągówce, ognisko muzyczne, kapele ludowe.