1

Ogłoszenia


Sprzedaż drzewa w pniu - świerk pospolity


Wójt Gminy Hyżne

ogłasza przetarg – licytację na sprzedaż drzewa w pniu

Drzewo rośnie na działce gminnej nr 163 w miejscowości Grzegorzówka
Rodzaj i ilość: Świerk pospolity - ilość szacunkowa 1,5m3 (dokładna ilość w m3 zostanie określona po ścięciu drzewa)
Cena wywoławcza: 270,60 zł/m3 (brutto)

Licytacja odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 r. o godz. 1000 Urzędzie Gminy Hyżne pok. nr 14