1

Ogłoszenia


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa


Zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.) Wójt Gminy Hyżne zawiadamia, że  w dniach od 6 kwietnia 2017 r. do 5 czerwca 2017 r. w godzinach pracy urzędu w pok. 14, III p. w budynku Urzędu Gminy Hyżne 36-024 Hyżne 103, wyłożony zostanie do publicznego wglądu na okres 60 dni projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa znajdujących się na terenie Gminy Hyżne:

  • obręb 0002 Dylągówka
  • obręb 0003 Grzegorzówka

Pełna treść ogłoszenia