Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Hyżnem informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Hyżnem


Wolne stanowisko urzędnicze -Referent

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrana została następująca osoba:

1. Pani Renata Ostrowska zam. Wólka Hyżneńska
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Renata Ostrowska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Po dokonaniu oceny merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych i rozmowie kwalifikacyjnej otrzymała najwyższą ocenę. Posiada odpowiednie kwalifikacje gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków, wykazała się znajomością zagadnień związanych z realizacją zadań. Pani Ostrowska jest osobą komunikatywną, kompetentną, zmotywowaną do pracy, odznaczającą się cechami charakteru przydatnymi na ww. stanowisku.