1

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: referenta w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Hyżnem


Informujemy, że na wyżej wymienione stanowisko pracy wpłynęło trzy oferty spełniające wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne:

1. Pani Jolanta Dykiel zam. Szklary

2. Pani Renata Ostrowska zam. Wólka Hyżneńska

3. Pan Piotr Kotlarz zam. Grzegorzówka

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.