1

Zainstalowano Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED)


 
 

Wójt Gminy Hyżne informuje, że realizując uchwałę Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2016 roku, zawarto porozumienie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w sprawie przystąpienia Gminy Hyżne do realizacji zadania pn. „Budowa systemu publicznego dostępu do zintegrowanych automatycznych defibratorów zewnętrznych oraz edukacji z pierwszej pomocy”.

W ramach realizacji projektu na frontowej ścianie budynku Urzędu Gminy zainstalowano urządzenie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED) wraz z wyposażeniem. Przeprowadzono także szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem urządzenia AED, pracowników Urzędu Gminy i innych jednostek organizacyjnych Gminy, strażaków OSP, nauczycieli i uczniów Gimnazjum w Hyżnem.

Urządzenie to ma poprawić bezpieczeństwo i zapewnić pomoc w ratowaniu życia mieszkańców Gminy Hyżne.