Aktualności


Nabór na stanowisko opiekuna


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem, pilnie zatrudni na umowę zlecenia - osobę do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych do 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Usługi świadczone będą na terenie Gminy Hyżne.

Oferta kierowana jest do osób spełniających warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 rok Nr 189 poz. 1598 z późn. Zmian), czyli osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Osoby świadczące specjalistyczne usługi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

  1. w szpitalu psychiatrycznym;
  2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
  4. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
  5. zakładzie rehabilitacji;
  6. innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5 świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Mogą ww. usługi być świadczone również przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone powyżej i posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa wyżej i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hyżnem - Katarzyną Rożek (17) 22-95-003 do dnia 31.05.2017 rok.